DESIGN  | ROLAND GREIL FOR WOODROFFE BASSETT DESIGN